ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΑΥΜΑ ΕΝ ΚΑΙΡΩ

ΘΑΥΜΑ ΕΝ ΚΑΙΡΩ – WONDER

Περιοχή: Ρόδος
Κατηγορία βράβευσης 2020: ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑ

BD RISE NOODLE AND SUSHI BGFA

BD RICE NOODLE & SHUSHI

Περιοχή: Λάρισα
Κατηγορία βράβευσης 2020: ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑ

ASIAN CORNER BGFA

ASIAN CORNER

Περιοχή: Νέο Ηράκλειο Αττικής
Κατηγορία βράβευσης 2020: ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑ