ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ

Το Κοράλι

ΤΟ ΚΟΡΑΛΙ

Περιοχή: Αρτέμιδα Αττικής
Κατηγορία βράβευσης 2018: ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ

10

ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ

Περιοχή: Νέα Ιωνία Αττικής
Κατηγορία βράβευσης 2018: ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ