ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

Ο ΛΑΪΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑ

ΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΛΑΪΟΣ

Περιοχή: Πάρνηθα 
Κατηγορία βράβευσης 2022: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΑΜΠΑΚΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΑΜΠΑΚΟΣ

Περιοχή: Κοζάνη
Κατηγορία βράβευσης 2022: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΤΑΒΕΡΝΑ ΦΩΛΙΑ

ΤΑΒΕΡΝΑ Η ΦΩΛΙΑ

Περιοχή: Κοζάνη
Κατηγορία βράβευσης 2022: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ