ΚΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΤΣΙΟΣ

ΤΑΤΣΙΟΣ

Περιοχή: Καρδίτσα
Κατηγορία βράβευσης 2020: ΚΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ATHENS LOFT

ATHENS LOFT

Περιοχή: Χαϊδάρι
Κατηγορία βράβευσης 2020: ΚΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΝΑΪΑΣ ΚΤΗΜΑ

ΚΤΗΜΑ ΝΑΪΑΣ

Περιοχή: Κορωπί Αττικής
Κατηγορία βράβευσης 2020: ΚΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΚΤΗΜΑ ΓΚΟΥΝΤΑ

ΚΤΗΜΑ ΓΚΟΥΝΤΑ

Περιοχή: Θεσσαλονίκη
Κατηγορία βράβευσης 2020: ΚΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΙΠΠΟΣΤΑΣΙΟ BGFA

ΙΠΠΟΣΤΑΣΙΟ

Περιοχή: Κορωπί Αττικής
Κατηγορία βράβευσης 2020: ΚΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΚΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ BGFA

ΚΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ

Περιοχή: Λάρισα
Κατηγορία βράβευσης 2020: ΚΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΚΤΗΜΑ ΟΡΕΙΝΟ

ΚΤΗΜΑ ΟΡΕΙΝΟ

Περιοχή: Αχαρνές Αττικής
Κατηγορία βράβευσης 2020: ΚΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

VIEW HALL BGFA

VIEWHALL

Περιοχή: Αχαρνές Αττικής
Κατηγορία βράβευσης 2020: ΚΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ