ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

DOLCE CASA

DOLCE CASA

Περιοχή: Νέα Σμύρνη
Κατηγορία βράβευσης 2022: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

CHOUREAL

CHOUREAL

Περιοχή:  Θεσσαλονίκη, Αθήνα
Κατηγορία βράβευσης 2022: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙA

DUREE DU GOUT

DUREE DU GOUT

Περιοχή: Χαλάνδρι
Κατηγορία βράβευσης 2022: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

ΤΟΛΗΣ SWEETS N' EATS

ΤΟΛΗΣ

Περιοχή: Νίκαια Αττικής
Κατηγορία βράβευσης 2022: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ