10 Απριλίου 2023

ΑΜΠΑΚΟΣ

Περιοχή: Κοζάνη

Κατηγορία βράβευσης 2023: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

6 Μαΐου 2022

ΑΜΠΑΚΟΣ

Περιοχή: Κοζάνη Κατηγορία βράβευσης 2022: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
27 Μαΐου 2021

ΑΜΠΑΚΟΣ

Περιοχή: Κοζάνη Κατηγορία βράβευσης 2021: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
26 Ιουνίου 2020

ΑΜΠΑΚΟΣ

Περιοχή: Κοζάνη Κατηγορία βράβευσης 2020: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ