22 Ιουνίου 2024

CHOUREAL

Περιοχή:  Θεσσαλονίκη, Αθήνα

Κατηγορία βράβευσης 2024: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙA

6 Απριλίου 2023

CHOUREAL

Περιοχή:  Θεσσαλονίκη, Αθήνα

Κατηγορία βράβευσης 2023: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙA

10 Μαΐου 2022

CHOUREAL

Περιοχή:  Θεσσαλονίκη, Αθήνα Κατηγορία βράβευσης 2022: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙA
17 Μαΐου 2021

CHOUREAL

Περιοχή:  Θεσσαλονίκη, Αθήνα Κατηγορία βράβευσης 2021: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙA
18 Ιουνίου 2020

CHOUREAL

Περιοχή: Αθήνα, Θεσσαλονίκη Κατηγορία βράβευσης 2020: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
24 Ιουνίου 2019

CHOUREAL

Περιοχή: Αθήνα, Θεσσαλονίκη Κατηγορία βράβευσης 2019: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ