4 Ιουλίου 2024

ΓΛΥΚΟΣΤΥΛΛΑΣ

Περιοχή: Βόλος - Σκιάθος

Κατηγορία βράβευσης 2024: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

18 Μαΐου 2023

ΓΛΥΚΟΣΤΥΛΛΑΣ

Περιοχή: Βόλος

Κατηγορία βράβευσης 2023: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

2 Ιουνίου 2022

ΓΛΥΚΟΣΤΥΛΛΑΣ

Περιοχή: Βόλος Κατηγορία βράβευσης 2022: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
25 Μαΐου 2021

ΓΛΥΚΟΣΤΥΛΛΑΣ

Περιοχή: Βόλος Κατηγορία βράβευσης 2021: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
8 Ιουλίου 2020

ΓΛΥΚΟΣΤΥΛΛΑΣ

Περιοχή: Βόλος Κατηγορία βράβευσης 2020: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
21 Οκτωβρίου 2019

ΓΛΥΚΟΣΤΥΛΛΑΣ

Περιοχή: Βόλος Κατηγορία βράβευσης 2019: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ