24 Απριλίου 2023

ΚΑΝΤΙΝΑ «ΑΛΕΚΟΣ»

Περιοχή: Ηράκλειο Αττικής

Κατηγορία βράβευσης 2023: STREET FOOD 

19 Μαΐου 2021

ΚΑΝΤΙΝΑ «ΑΛΕΚΟΣ»

Περιοχή: Νέο Ηράκλειο Αττικής Κατηγορία βράβευσης 2021: STREET FOOD
1 Σεπτεμβρίου 2020

ΚΑΝΤΙΝΑ «ΑΛΕΚΟΣ»

Περιοχή: Νέο Ηράκλειο Αττικής Κατηγορία βράβευσης 2020: STREET FOOD
18 Ιουλίου 2018

ΚΑΝΤΙΝΑ «ΑΛΕΚΟΣ»

Περιοχή: Νέο Ηράκλειο Αττικής Κατηγορία βράβευσης 2018: STREET FOOD - KANΤΙΝΕΣ