17 Μαΐου 2023

KING’S PALACE PIZZA

Περιοχή: Αγία Παρασκευή

Κατηγορία βράβευσης 2023: ΠΙΤΣΑΡΙΑ

30 Απριλίου 2022

KING’S PALACE PIZZA

Περιοχή: Αγία Παρασκευή Αττικής Κατηγορία βράβευσης 2022: ΠΙΤΣΑΡΙΑ
10 Ιουνίου 2021

KING’S PALACE PIZZA

Περιοχή: Αγία Παρασκευή Αττικής Κατηγορία βράβευσης 2021: ΠΙΤΣΑΡΙΑ
15 Σεπτεμβρίου 2020

KING’S PALACE PIZZA

Περιοχή: Αγία Παρασκευή Αττικής Κατηγορία βράβευσης 2020: ΠΙΤΣΑΡΙΑ
13 Νοεμβρίου 2019

KING’S PALACE PIZZA

Περιοχή: Αγία Παρασκευή Αττικής Κατηγορία βράβευσης 2019: ΠΙΤΣΑΡΙΑ