9 Μαΐου 2023

KLIMATIS

Περιοχή: Κεφαλονιά 

Κατηγορία βράβευσης 2023: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

24 Ιουνίου 2022

KLIMATIS

Περιοχή: Κεφαλονιά  Κατηγορία βράβευσης 2022: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
31 Αυγούστου 2021

KLIMATIS

Περιοχή: Κεφαλονιά  Κατηγορία βράβευσης 2021: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ