3 Ιουνίου 2022

MERTIKAS MEAT HOUSE

Περιοχή: Κορωπί Κατηγορία βράβευσης 2022: ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
21 Ιουλίου 2021

ΚΤΗΜΑ ΝΑΪΑΣ

Περιοχή: Κορωπί Αττικής Κατηγορία βράβευσης 2021: ΚΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ
10 Ιουνίου 2021

MERTIKAS MEAT HOUSE

Περιοχή: Κορωπί Κατηγορία βράβευσης 2021: ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
15 Ιουλίου 2020

ΚΤΗΜΑ ΝΑΪΑΣ

Περιοχή: Κορωπί Αττικής Κατηγορία βράβευσης 2020: ΚΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ
22 Ιουνίου 2020

ΙΠΠΟΣΤΑΣΙΟ

Περιοχή: Κορωπί Αττικής Κατηγορία βράβευσης 2020: ΚΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ
15 Ιουλίου 2019

ΙΠΠΟΣΤΑΣΙΟ

Περιοχή: Κορωπί Αττικής Κατηγορία βράβευσης 2019: ΚΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ