10 Απριλίου 2023

ΑΜΠΑΚΟΣ

Περιοχή: Κοζάνη

Κατηγορία βράβευσης 2023: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

5 Απριλίου 2023

Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ ΑΝΝΑΣ

Περιοχή: Σέρβια

Κατηγορία βράβευσης 2023: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

13 Ιουνίου 2022

Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ ΑΝΝΑΣ

Περιοχή: Σέρβια

Κατηγορία βράβευσης 2022: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

6 Μαΐου 2022

ΑΜΠΑΚΟΣ

Περιοχή: Κοζάνη Κατηγορία βράβευσης 2022: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
31 Ιουλίου 2021

Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ ΑΝΝΑΣ

Περιοχή: Σέρβια Κοζάνης Κατηγορία βράβευσης 2021: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
12 Ιουλίου 2021

ΤΑΒΕΡΝΑ Η ΦΩΛΙΑ

Περιοχή: Κοζάνη Κατηγορία βράβευσης 2021: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ