9 Μαΐου 2023

ΕΛΕΝΗ

Περιοχή: Λευκάδα

Κατηγορία βράβευσης 2023: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

24 Ιουνίου 2022

ΕΛΕΝΗ

Περιοχή: Λευκάδα Κατηγορία βράβευσης 2022: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
1 Ιουλίου 2021

ΕΝ ΧΑΤΙΠΙ

Περιοχή: Σπάρτη Κατηγορία βράβευσης 2021: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
20 Ιουνίου 2021

ΠΙΠΙΝΙΟΣ

Περιοχή: Σταμάτα Κατηγορία βράβευσης 2021: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
10 Ιουνίου 2021

ΕΛΕΝΗ

Περιοχή: Λευκάδα Κατηγορία βράβευσης 2021: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
22 Ιουνίου 2020

ΕΛΕΝΗ

Περιοχή: Λευκάδα Κατηγορία βράβευσης 2020: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ