7 Ιουλίου 2023

PIZZA AL FORNO

Περιοχή: Κεφαλονιά

Κατηγορία βράβευσης 2023: ΠΙΤΣΑΡΙΑ

3 Αυγούστου 2019

MYTHOS

Περιοχή: Κεφαλονιά  Κατηγορία βράβευσης 2019: ΚΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ
23 Ιουλίου 2019

PIZZA AL FORNO

Περιοχή: Κεφαλονιά Κατηγορία βράβευσης 2019: ΠΙΤΣΑΡΙΑ