19 Οκτωβρίου 2023

ΚΕΡΑΜΑΡΙΟ

Περιοχή: Μουζάκι Καρδίτσας

Κατηγορία βράβευσης 2023: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

14 Σεπτεμβρίου 2022

ΚΕΡΑΜΑΡΙΟ

Περιοχή: Μουζάκι Καρδίτσας Κατηγορία βράβευσης 2022: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
15 Σεπτεμβρίου 2018

ΚΕΡΑΜΑΡΙΟ

Περιοχή: Μουζάκι Καρδίτσας Κατηγορία βράβευσης 2018: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ