30 Απριλίου 2022

KING’S PALACE PIZZA

Περιοχή: Αγία Παρασκευή Αττικής Κατηγορία βράβευσης 2022: ΠΙΤΣΑΡΙΑ
22 Ιουνίου 2021

PIZZA PARK (ΚΑΝΤΖΑ)

Περιοχή: Κάντζα Κατηγορία βράβευσης 2021: ΠΙΤΣΑΡΙΑ
10 Ιουνίου 2021

KING’S PALACE PIZZA

Περιοχή: Αγία Παρασκευή Αττικής Κατηγορία βράβευσης 2021: ΠΙΤΣΑΡΙΑ
15 Σεπτεμβρίου 2020

KING’S PALACE PIZZA

Περιοχή: Αγία Παρασκευή Αττικής Κατηγορία βράβευσης 2020: ΠΙΤΣΑΡΙΑ
13 Νοεμβρίου 2019

KING’S PALACE PIZZA

Περιοχή: Αγία Παρασκευή Αττικής Κατηγορία βράβευσης 2019: ΠΙΤΣΑΡΙΑ