22 Ιουνίου 2024

DIX SEPT

Περιοχή: Χολαργός Αττικής

Κατηγορία βράβευσης 2024: STREET FOOD

14 Μαΐου 2023

DIX SEPT

Περιοχή: Χολαργός Αττικής

Κατηγορία βράβευσης 2023: STREET FOOD

5 Μαΐου 2022

DIX SEPT

Περιοχή: Χολαργός Αττικής Κατηγορία βράβευσης 2022: ΚΡΕΠΕΡΙ
18 Μαΐου 2021

DIX SEPT

Περιοχή: Χολαργός Αττικής Κατηγορία βράβευσης 2021: ΚΡΕΠΕΡΙ
15 Ιουνίου 2020

DIX SEPT

Περιοχή: Χολαργός Αττικής Κατηγορία βράβευσης 2020: ΚΡΕΠΕΡΙ
27 Ιουνίου 2019

DIX SEPT

Περιοχή: Χολαργός Αττικής Κατηγορία βράβευσης 2019: ΚΡΕΠΕΡΙ