17 Μαΐου 2023

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ

Περιοχή: Νέο Ηράκλειο

Κατηγορία βράβευσης 2023: ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

10 Μαΐου 2022

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ

Περιοχή: Νέο Ηράκλειο Κατηγορία βράβευσης 2022: ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
8 Ιουνίου 2021

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ

Περιοχή: Νέο Ηράκλειο Κατηγορία βράβευσης 2021: ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
4 Δεκεμβρίου 2020

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ

Περιοχή: Νέο Ηράκλειο Κατηγορία βράβευσης 2020: ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
21 Οκτωβρίου 2019

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ

Περιοχή: Αθήνα Κατηγορία βράβευσης 2019: ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ