6 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΟΛΗΣ

Περιοχή: Νίκαια

Κατηγορία βράβευσης 2023: ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ

6 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΟΛΗΣ

Περιοχή: Νίκαια Αττικής Κατηγορία βράβευσης 2023: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
2 Μαΐου 2022

ΤΟΛΗΣ

Περιοχή: Νίκαια

Κατηγορία βράβευσης 2022: ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ

2 Μαΐου 2022

ΤΟΛΗΣ

Περιοχή: Νίκαια Αττικής Κατηγορία βράβευσης 2022: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
19 Μαΐου 2021

ΤΟΛΗΣ

Περιοχή: Νίκαια Αττικής Κατηγορία βράβευσης 2021: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
31 Ιουλίου 2020

ΤΟΛΗΣ

Περιοχή: Νίκαια Αττικής Κατηγορία βράβευσης 2020: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ