20 Απριλίου 2022

FATTO A MANO

Περιοχή: Περιστέρι Κατηγορία βράβευσης 2022: GELATERIA
17 Μαΐου 2021

FATTO A MANO

Περιοχή: Περιστέρι Κατηγορία βράβευσης 2021: GELATERIA
18 Ιουνίου 2020

FATTO A MANO

Περιοχή: Περιστέρι Κατηγορία βράβευσης 2020: GELATERIA
6 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΑΓΩΤΟΜΑΝΙΑ BURNAZI

Περιοχή: Περιστέρι Αττικής Κατηγορία βράβευσης 2019: GELATERIA
31 Μαΐου 2019

FATTO A MANO

Περιοχή: Περιστέρι Αττικής, Ηράκλειο Κρήτης Κατηγορία βράβευσης 2019: GELATERIA
4 Αυγούστου 2018

FATTO A MANO

Περιοχή: Περιστέρι Αττικής Κατηγορία βράβευσης 2018: Top GELATERIA