2 Μαΐου 2022

ΤΟΛΗΣ

Περιοχή: Νίκαια

Κατηγορία βράβευσης 2022: ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ

2 Μαΐου 2022

ΤΟΛΗΣ

Περιοχή: Νίκαια Αττικής Κατηγορία βράβευσης 2022: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
19 Μαΐου 2021

ΤΟΛΗΣ

Περιοχή: Νίκαια Αττικής Κατηγορία βράβευσης 2021: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
31 Ιουλίου 2020

ΤΟΛΗΣ

Περιοχή: Νίκαια Αττικής Κατηγορία βράβευσης 2020: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
14 Οκτωβρίου 2019

ΤΟΛΗΣ

Περιοχή: Νίκαια Αττικής Κατηγορία βράβευσης 2019: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ