10 Μαΐου 2022

CHOUREAL

Περιοχή:  Θεσσαλονίκη, Αθήνα Κατηγορία βράβευσης 2022: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙA
17 Μαΐου 2021

CHOUREAL

Περιοχή:  Θεσσαλονίκη, Αθήνα Κατηγορία βράβευσης 2021: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙA
24 Ιουνίου 2020

GATEAUX

Περιοχή: Ιωάννινα Κατηγορία βράβευσης 2020: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
18 Ιουνίου 2020

CHOUREAL

Περιοχή: Αθήνα, Θεσσαλονίκη Κατηγορία βράβευσης 2020: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
17 Οκτωβρίου 2019

GATEAUX

Περιοχή: Ιωάννινα Κατηγορία βράβευσης 2019: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
24 Ιουνίου 2019

DA VINCI

Περιοχή: Πάτρα Κατηγορία βράβευσης 2019: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
24 Ιουνίου 2019

CHOUREAL

Περιοχή: Αθήνα, Θεσσαλονίκη Κατηγορία βράβευσης 2019: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ