7 Ιουλίου 2023

PIZZA AL FORNO

Περιοχή: Κεφαλονιά

Κατηγορία βράβευσης 2023: ΠΙΤΣΑΡΙΑ

17 Μαΐου 2023

KING’S PALACE PIZZA

Περιοχή: Αγία Παρασκευή

Κατηγορία βράβευσης 2023: ΠΙΤΣΑΡΙΑ

4 Μαΐου 2023

CHEF IN LOVE

Περιοχή: Πειραιάς

Κατηγορία βράβευσης 2023: ΠΙΤΣΑΡΙΑ

11 Απριλίου 2023

PIZZA – PASTA LOGANTA

Περιοχή: Δράμα

Κατηγορία βράβευσης 2023: ΠΙΤΣΑΡΙΑ

30 Απριλίου 2022

KING’S PALACE PIZZA

Περιοχή: Αγία Παρασκευή Αττικής Κατηγορία βράβευσης 2022: ΠΙΤΣΑΡΙΑ
30 Απριλίου 2022

CHEF IN LOVE

Περιοχή: Πειραιάς Κατηγορία βράβευσης 2022: ΠΙΤΣΑΡΙΑ